LANGE WOORDEN

Lange woorden zijn niet per definitie moeilijke(re) woorden.

De Nederlandse taal kent een groot aantal woorden die met zo’n 20 tot wel dik 40 letters, en daarmee handen vol lettergrepen, absoluut als lang aan te duiden zijn. Wat betreft de spelling is het altijd oppassen de juiste regels toe te passen; een s-je ertussen, of moest het nou juist een verbindingsstreepje (ook goed voor 19 letters!) zijn..?

Hieronder 50 lange woorden, met achter ieder woord het aantal letters tussen haakjes vermeld.

Lange woordenlijst

campylobacteriose (17)
basaalcelcarcinoom (18)
zoutwateraquariums (18)
basisberoepsgericht (19)
identificatienummer (19)
baarmoedermonderosie (20)
overzichtelijkshalve (20)
aandrangincontinentie (21)
calamiteitenhospitaal (21)
aanwezigheidsindicatie (22)
desoxyribonucleïnezuur (22)
ruitensproeiervloestof (22)
paraskevidekatriafobie (22)
veronderstellenderwijs (22)
fietspompreparatiesetje (23)
hooggeïndustrialiseerde (23)
natuurkundigheidsmuseum (23)
langeafstandsbommenwerper (24)
Gasselterboerveenschemond (25)
raceaoutobandventieldopje (25)
terugkoppelingsmechanisme (25)
vijfhonderdduizendklapper (25)
aandeelhoudersovereenkomst (26)
gehandicaptenparkeerplaats (26)
hottentottententoonstelling (27)
persoonlijkheidsstoornissen (27)
milieubeschermingsmaatregelen (29)
centraleverwarmingsinstallatie (30)
huwelijksvruchtbaarheidscijfer (30)
levensverzekeringsmaatschappij (30)
televisieproductiemaatschappij (30)
telecommunicatie-infrastructuur (30)
afvalwaterzuiveringsinstallatie (31)
bejaardenziekenfondsverzekering (31)
chronischevermoeidheidssyndroom (31)
levensmiddelendistributiesector (31)
rioolwaterzuiveringsinstallatie (31)
studentenuitwisselingsprogramma (31)
vertegenwoordigingsovereenkomst (31)
wapenstilstandsonderhandelingen (31)
aankoopwaardegarantieverzekering (32)
accountant-administratieconsulent (32)
geneesmiddelenvergoedingssysteem (32)
gelegenheidskledingverhuurbedrijf (33)
onderzeebootbestrijdingsvliegtuig (33)
hippopotomonstrosesquippedaliofobie (35)
landbouwmechanisatietentoonstelling (35)
pensioenfondstoetredingsvoorwaarden (35)
zandzeepsodemineraalwatersteenstralen (37)
arbeidsongeschiktheidsverzekeringsformulier (43)