Moeilijke woorden

moeilijke Nederlandse woorden

Wat een prachtige taal hebben wij toch met onze mooie, maar soms ook moeilijke woorden!

We kunnen onze Nederlandse woorden echter soms zo ingewikkeld maken, dat we het spoor bijster raken. Doordat sommige woorden minder bekend zijn, of de spelling ervan afwijkend, noemen we het al gauw moeilijke woorden.

Op deze site vindt je dure Nederlandse woorden, lange woorden, moeilijk te spellen woorden en woorden waarvan de betekenis of zelfs het bestaan ervan voor velen onbekend is.

Moeilijke Nederlandse woorden spellen

Er is een aantal Nederlandse woorden waarvan de spelling op een of andere manier vaak voor problemen zorgt. Alledaagse woorden waarbij blijkbaar de geldende spellingsregels toch niet helemaal juist worden toegepast en een foutieve spelling op de loer ligt.

Voor een overzicht van veelvoudig fout gespelde of gewoon lastig te spellen woorden, hebben wij op alfabetische volgorde moeilijke woordenlijsten gemaakt. Zie moeilijke woorden spellen >>
Tip: Test je kennis door iemand anders een woord te laten oplezen, waarna jij het spelt. Succes!

10 door velen fout gespelde woorden:

  • cappuccino (dubbele p en dubbele c)
  • dommeriken (één k)
  • faillissement (dubbele l en dubbele s)
  • ge-e-maild (twee keer een streepje)
  • ideeëloos (drie keer een e , de laatste met trema)
  • kosteloos (zonder n)
  • Moederdag (met hoofdletter M)
  • nochtans (zonder h na de t)
  • pannenkoek (met een n)
  • zee-egel (met een streepje en geen trema)

Vaak opgezochte woorden voor hun betekenis

Sommige Nederlandse woorden worden heel veel worden opgezocht in Google voor hun betekenis. Woorden die blijkbaar veel voorkomen en waarbij het bij velen toch niet helemaal duidelijk is wat precies bedoeld wordt. Hierbij deze vaak opgezochte woorden:

Pragmatisch; praktisch, nuttig, bruikbaar
Voorbeeld: De pragmatische aanpak van het fileprobleem heeft inderdaad geleid tot minder files.

Gremia (= meervoud van gremium); adviserende organen
Voorbeeld: De Tweede Kamer is een gremium en ook gemeenteraden, of een ondernemingsraad binnen een bedrijf zijn voorbeelden van gremia.

Eloquent; welbespraakt, welsprekend
Voorbeeld: Het is een genot om te luisteren naar deze eloquente spreker.

Idyllisch; aangenaam en vredig
Voorbeeld: We reden rond langs idyllisch gelegen dorpjes.

Convocatie; oproep, uitnodiging voor een vergadering
Voorbeeld: De wethouder liet een convocatie uitgaan.

Bekijk heel veel meer moeilijke en duur klinkende woorden >>

Moeilijke Nederlandse woorden in het taalgebruik

Je kunt voor bijna ieder woord wel een ander woord gebruiken. Sommige mensen zijn nu eenmaal opgevoed met een brede(re) woordenschat en voor hen is het gebruik van “moeilijke” woorden de gewoonste zaak van de wereld. Anderen proberen zich juist slimmer voor te doen door te pas en te onpas een dure woorden te gebruiken…
 
Ons advies, hou het simpel, dan snappen we het allemaal! Al is het natuurlijk wel prettig als je begrijpt wat bedoeld wordt als anderen je belagen met hun moeilijke termen. 

Lange woorden

Voorts is het bekend dat er mensen zijn die een heuse afkeer tegen moeilijke of lange woorden hebben. Wellicht omdat ze deze termen niet gewend zijn en zich daarmee dus enigszins uit de comfortzone voelen.

Die afkeer kan zich omzetten in een angst voor moeilijke of lange woorden. De angst voor lange woorden heeft een belachelijk lange naam en steekt daarmede enigszins de draak met deze fobie;
Hippopotomonstrosesquippedaliofobie.

Wij gaan nog een stapje verder en hebben een top 10 lijstje met de langste woorden. De winnaar, het langste Nederlandse woord telt 50 letters!