4 Letter woorden

Een opsomming van geinige 4 letter woorden met de daarbij behorende betekenis. De meeste zul je vast kennen, want de woorden komen veel voor in het dagelijks leven. Daaronder ook nog een aantal chiquere woorden met 4 letters. Have fun!

Geinige 4 letter woorden

geinige 4 letter woorden
 • Aars; anus, achterwerk
 • Acid; soort drug, LSD, muziekstijl
 • Afro; black hair kapsel groeiend op natuurlijke wijze zonder ontkroezing
 • Ahoi; groet, schipperskreet
 • Amai; oei of jeetje in het Vlaams
  Amok; aanval van razernij, baldadigheid
 • Baco; Bacardi cola
 • Bobo; belangrijk man, bestuurder van een sportclub
 • Cash; contant geld
 • Chai; Thee in onder meer India en Turkije
 • Docu; reportage, documentaire
 • Dodo; uitgestorven vogelsoort
 • Dope; Bedwelmend genotmiddel, drugs, straattaal voor cool
 • Duit; geldstuk, werd gebruikt in de 17e en 18e eeuw en was 1/8 van een stuiver waard
 • Duts; onnozel mens, sufferd
 • Feut; aspirant-lid studentenclub; eerstejaars
 • Grog; alcoholische mixdrank van water en rum
 • Grol; aardigheid, frats, grap
 • Grut; kleintjes (kinderen), uitroep van verbazing, gebroken graan
 • Guit; bedrieger, bengel, deugniet
 • Hifi; high fidelity, de klanken zuiver weergevend
 • High;euforisch door druggebruik
 • Jota; snars, dans, letter van het Griekse alfabet
 • Juut; straatwoord voor agent, smeris
 • Leut; aardigheid, koffie
 • Meug; datgene wat men lust, smaak, begeerte
 • Meuk; ouwe troep, rommel
 • Nurk; brombeer, humeurig mens
 • Paap; mild scheldwoord voor een katholiek persoon
 • Para; afkorting van paranoia, door de jeugd gebruikt als gek, raar, ook: elitemilitair
 • Peuk; restant van een sigaret
 • Pias; clown, dwaas, grappenmaker
 • Popi; verwijzing naar Popie jopie, populair doend
 • Puik; erg goed, fraai
 • Refo; gereformeerde
 • Saam; beiden, bij elkaar
 • Sjeu; aardigheid, iets dat kleur geeft aan de zaak
 • Swap; ruil
 • Tori; verhaal, ding in straattaal
 • Vamp; fatale vrouw, femme fatale, gemene verleidster
 • Vuns; moreel verdorven, schunnig, slodderig en vies
 • Zoab; zeer open asfaltbeton

Chique 4 letter woorden

 • Amok; onbesuisd optreden, opschudding verwekken
 • Asem; adem, levenslucht
 • Bleu; bedeesd, schuchter, schuw
 • Clou; deel van een grap; essentie
 • Crux; kern; knelpunt; moeilijk oplosbaar probleem
 • Cult; artistieke subcultuur; fan; levensstijl
 • Djak; krik
 • Egaa; echtgenoot of echtgenote
 • Elan; aanvalsgeest, ambitie, animo
 • Epos; dichterlijk verhaal, heldenverhaal
 • Eros; god van de liefde in de Griekse mythologie
 • Grif; bereidwillig; geheid
 • Gros; merendeel, 12 dozijn (144 stuks)
 • IBAN; international bank account number
 • Ibis; Afgodisch vereerd dier bij Egyptenaren
 • Luim; bui, humeur, stemming
 • Pais; rust, vrede
 • Prat; deftig, elitair, hoogmoedig
 • Tred; manier van lopen
 • Wars; afkerig van, tegendraads

Wellicht ook leuk:
Geinige 5 letter woorden | Geinige 6 letter woorden | Lange woorden

error: Content is protected !!