Dure woorden

Dure woorden zijn woorden die chique klinken. Je zou net zo makkelijk kunnen kiezen voor de ‘gewone’ variant. Maar het klinkt wel interessant om de chique versie te nemen. Want waarom schitterend zeggen als je ook lumineus kunt brallen.;)

Dure, deftige, chique woorden

dure woorden

Bovenstaande inleiding is natuurlijk gekscherend bedoeld. Maar het kan geen kwaad kennis te hebben van de dure woorden die je nu eenmaal af en toe tegenkomt. Het is altijd prettig als je weet wat met sommige ingewikkeld klinkende woorden wordt bedoeld.

Uitbreiding van je vocabulaire doe je al van kleins af aan. Het aantal ‘deftigere’ en langere woorden blijft steeds groeien en draagt bij aan je totale woordenschat. En met het groter worden van je woordenschat neemt ook het aantal synoniemen dat je kent toe.

Je zult merken dat je die dure synoniemen zelf ook gaat gebruiken als je ze eenmaal leert. Soms druk je je namelijk net wat preciezer uit met het ‘deftigere’ woord. Maar het is ook gewoon leuk om eloquent te zijn! 😉

Dure woordenlijst

A
abject = verachtelijk, laag
accuraat = zeer nauwkeurig
aderlating = gevoelig verlies
ambetant = irritant
allotria = dwaasheden
alluderen= spotten, stekelige toespelingen maken
amicaal = als een vriend
antecedenten = iemands voorgeschiedenis
apaat = onverschillig
apocrief = twijfelachtig
apotheose = schitterend sluitstuk
approximaal = het dichtsbijliggend
artificieus = sluw, listig
authentiek = echt, oorspronkelijk

B
badinerend = gekscherend
benodigen = nodig hebben
bisbilles = gekibbel over een kleinigheid
brisant = snel ontploffend

C
collaboreren = meewerken met de vijand
collisie = botsing
confisqueren = in beslag nemen
completeren = aanvullen
consideratie = overweging
consternatie = ontsteltenis
consuminderen = bewust minder producten kopen
contrecoeur – met tegenzin
conventioneel = traditioneel, formeel
convocatie = uitnodiging
controversieel = omstreden
copulatie = geslachtsgemeenschap

D
denigrerend = kleinerend, minachtend
desastreus = rampzalig
determineren = bepalen
divageren = afdwalen
domicilie = woonplaats
doubleren = blijven zitten
douceur = fooi, geschenk
droogstoppel = gewetenloze geldmaker

E

einzelgänger = individualist, solist
elementair = cruciaal, broodnodig
elkander = elkaar
eloquent = welsprekend, welbespraakt
enigerlei = welke dan ook
epibreren = doen alsof je iets belangrijks doet
erbarmelijk = zeer gebrekkig
escaleren = uit de hand lopen
extatisch = zeer verrukt, in vervoering
exemplarisch = bij wijze van voorbeeld
exterieur = buiten(kant)

F
faciliteren = voorzieningen aanbieden
fleemkous = slijmerd
fiducie = vertrouwen
flagrant = overduidelijk
flaneren = lopen om te zien en gezien te worden
fnuiken = beknotten
frappant = in het oog springend

G
geagiteerd = opgewonden, nerveus
geïndigneerd = verontwaardigd
geschil = conflict

H
hautain = hooghartig
heimelijk = opzettelijk verborgen
heroïsch = heldhaftig

I
idyllisch = aangenaam en vredig
illuminatie = verlichting
impliciet = gesuggereerd
incognito = vermomd, anoniem
indiceren = aanduiden
infaam = schandelijk, eerloos
insolvabel = niet tot betalen in staat
interageren = op elkaar inwerken
interrumperen = in de rede vallen
interveniëren als bemiddelaar optreden
intrigerend = boeiend


droogstoppel = gewetenloze geldmaker

E

einzelgänger = individualist, solist
elementair = cruciaal, broodnodig
elkander = elkaar
eloquent = welsprekend, welbespraakt
enigerlei = welke dan ook
epibreren = doen alsof je iets belangrijks doet
erbarmelijk = zeer gebrekkig
escaleren = uit de hand lopen
extatisch = zeer verrukt, in vervoering
exemplarisch = bij wijze van voorbeeld
exterieur = buiten(kant)

F
faciliteren = voorzieningen aanbieden
fleemkous = slijmerd
fiducie = vertrouwen
flagrant = overduidelijk
flaneren = lopen om te zien en gezien te worden
fnuiken = beknotten
frappant = in het oog springend

G
geagiteerd = opgewonden, nerveus
geïndigneerd = verontwaardigd
geschil = conflict

H
hautain = hooghartig
heimelijk = opzettelijk verborgen
heroïsch = heldhaftig

I
idyllisch = aangenaam en vredig
illuminatie = verlichting
impliciet = gesuggereerd
incognito = vermomd, anoniem
indiceren = aanduiden
infaam = schandelijk, eerloos
insolvabel = niet tot betalen in staat
interageren = op elkaar inwerken
interrumperen = in de rede vallen
interveniëren als bemiddelaar optreden
intrigerend = boeiend

incognito = onder een schuilnaam
inconveniënt = ongelegen
infaam = schandelijk, eerloos
itereren = herhalen

J
juxtapositie = het naast elkaar plaatsen

K
kordaat = vastberaden

L
liaison = geheime liefdesrelatie
lucullisch = overdadig, weelderig (bijv. van een maaltijd)
lumineus = schitterend

M
markant = opvallend
minutieus = nauwgezet

N
netelig = lastig
noest = altijd bezig
notoir = alom bekend

O
obstinaat = hardnekkig, koppig
ongegeneerd = erg onfatsoenlijk
oomzegger = neef
ontluisterend = beschamend, teleurstellend
onaneren = masturberen
onverwijld = onmiddellijk
op de bonnefooi = op goed geluk

P
paperassen = allerhande papieren
pathetisch = uitdrukking gevend aan heftige emoties
pauper= arm persoon
penitentiair = op bestraffing betrekkend hebben
perceptie = beleving
pernicieus = verderfelijk, kwaadaardig
piëteit = eerbied
pittoresk = schilderachtig mooi
plausibel = aannemelijk
pragmatisch = nuttig, bruikbaar
pregnant = met nadruk
pretenderen = beweren, doen alsof
profylactisch = voorbehoedend
proleet = persoon zonder beschaving
proletariër = bezitloos arbeider
pseudo = bedrieglijk, nep

R
rabau = losbandig persoon
rafraicheren = verfrissen
rassureren = geruststellen
rapaille = schorem
rectificatie = herstel van een fout
redundant = meer dan nodig
restitueren = terugbetalen
revoltant = weerzinwekkend, zeer stuitend

S
saillant = in het oog springend
significant = van groot belang
sinecure = makkelijk baantje
sporadisch = af en toe
subiet = plotseling, direct
sujet = slechte vent
supranationaal = internationaal
suppressie = onderdrukking

T
tentatief = nog in een proefstadium zijnd

V
vergewissen = ervoor zorgen dat je het zeker weet
vlegel = kwajongen
virtuoos = uitblinker
vivaciteit = levendigheid, opgewektheid
vomeren = kotsen
vraagbaak = iemand die antwoord kan geven op moeilijke vragen

W
welriekend = aangenaam ruikend
wispelturig = grillig, besluiteloos

X
xantippe = feeks, helleveeg

Z
zwichten = bezwijken

proleet = persoon zonder beschaving
proletariër = bezitloos arbeider
pseudo = bedrieglijk, nep

R
rabau = losbandig persoon
rafraicheren = verfrissen
rassureren = geruststellen
rapaille = schorem
rectificatie = herstel van een fout
redundant = meer dan nodig
restitueren = terugbetalen
revoltant = weerzinwekkend, zeer stuitend

S
saillant = in het oog springend
significant = van groot belang
sinecure = makkelijk baantje
sporadisch = af en toe
subiet = plotseling, direct
sujet = slechte vent
supranationaal = internationaal
suppressie = onderdrukking

T
tentatief = nog in een proefstadium zijnd

V
vergewissen = ervoor zorgen dat je het zeker weet
vlegel = kwajongen
virtuoos = uitblinker
vivaciteit = levendigheid, opgewektheid
vomeren = kotsen
vraagbaak = iemand die antwoord kan geven op moeilijke vragen

W
welriekend = aangenaam ruikend
wispelturig = grillig, besluiteloos

X
xantippe = feeks, helleveeg

Z
zwichten = bezwijken

Dure woorden boekje

dure woorden boekje

Indruk maken op anderen met je dure woordenschat? Of vindt je het gewoon leuk om deftige woorden te leren?
Dan is dit een geinig boekje waarmee je binnen de kortste keren iedereen versteld doet staan van jouw vocabulaire.

Het boekje bevat niet alleen dure woorden met hun betekenis, maar ook voorbeelden
zodat de context duidelijk wordt. Ook worden aanwijzingen voor de uitspraak van de moeilijke woorden gegeven. 

Titel: 100 moeilijke woorden waarmee je intelligent klinkt

Bekijk dit coole boekje >>


Ook leuk:
Meer moeilijke woorden met betekenis | Moeilijk uitspreekbare woorden