Lange woorden

De Nederlandse taal kent heel veel lange woorden. Sommigen zijn met zo’n 20 tot wel over de 40 letters, en daarmee handenvol lettergrepen, wel heel lang. In één keer goed spellen van zo’n woord lijkt haast onmogelijk…

Wat betreft de spelling is het altijd oppassen de juiste regels toe te passen; een s-je ertussen, of moest het nou juist een verbindingsstreepje (ook goed voor 19 letters!) zijn..?
Door verschillende zelfstandige naamwoorden achter elkaar te plakken ontstaan deze samenstellingen. Men spreekt van een lang woord als het woord 6 of meer lettergrepen telt.

Lange woorden voor galgje

Speel je galgje tegen iemand en mag jij de woorden bedenken? Dan kun je hier genoeg inspiratie opdoen! Reken je echter niet te snel rijk, want door de vele letters zal je tegenstander niet veel verkeerd raden…
Lange woorden zijn voor galgje dus niet per se moeilijker. Ter vergelijk, met een woord als jazz, oase of taxi hangt ie voor je het weet!
Meer inspiratie voor galgje woorden >>

Lange woordenlijst

Lange woorden
t/m 20 letters

campylobacteriose (17)
basaalcelcarcinoom 18)
basaalcelcarcinoom (18)
zoutwateraquariums (18)
basisberoepsgericht (19)
identificatienummer (19)
baarmoedermonderosie (20)
overzichtelijkshalve (20)

Langere woorden
21 t/m 25 letters

aandrangincontinentie (21)
calamiteitenhospitaal (21)
aanwezigheidsindicatie (22)
huis-tuin-en-keukenmiddel (22)
desoxyribonucleïnezuur (22)
ruitensproeiervloeistof (22)
paraskevidekatriafobie (22)
veronderstellenderwijs (22)
fietspompreparatiesetje (23)
hooggeïndustrialiseerde (23)
natuurkundigheidsmuseum (23)
raceautobandventieldopje (24)
werkgelegenheidsargument (24)
langeafstandsbommenwerper (25) Gasselterboerveenschemond (25) terugkoppelingsmechanisme (25) vijfhonderdduizendklapper (25)

Echt lange woorden
26 t/m 30 letters

aandeelhoudersovereenkomst (26) liquiditeitsvoorkeurtheorie (26) meestbegunstigingsclausule (26) koopkrachtpariteitstheorie (26)
gehandicaptenparkeerplaats (26) hottentottententoonstelling (27) landbouwmechanisatiebedrijf (27)
persoonlijkheidsstoornissen (27)
milieubeschermingsmaatregelen (29)
centraleverwarmingsinstallatie (30)
huwelijksvruchtbaarheidscijfer (30) levensverzekeringsmaatschappij (30) televisieproductiemaatschappij (30)
telecommunicatie-infrastructuur (30) arbeidsongeschiktheidsregeling (30)
arbeidsvoorwaardenontwikkeling (30)
verantwoordelijkheidsverdeling (30)
vastgoedbeleggingsmaatschappij (30)
verantwoordelijkheidsstructuur (30)
levensverzekeringsovereenkomst (30)
staatsinvesteringsmaatschappij (30)

lange woorden

Wel heel lange woorden
31 t/m 40 letters!

afvalwaterzuiveringsinstallatie (31)
bejaardenziekenfondsverzekering (31)
chronischevermoeidheidssyndroom (31)
levensmiddelendistributiesector (31)
rioolwaterzuiveringsinstallatie (31)
studentenuitwisselingsprogramma (31)
vertegenwoordigingsovereenkomst (31)
wapenstilstandsonderhandelingen (31) arbeidsongeschiktheidsuitkering (31)
verlijfrentekapitaalverzekering (31)
kredietverzekeringsmaatschappij (31)
ziektekostenverzekeringsbedrijf (31)
rookgasontzwavelingsinstallatie (31) kunstnijverheidstentoonstelling (31)
huisvuilverbrandingsinstallatie (31)
belangenbehartigingsorganisatie (31)
wervelbedvergassingsinstallatie (31)
disfunctioneleperceptiesyndroom (31)
nicotinamideadeninedinucleotide (31)
levensmiddelendistributiesector (31) medeverantwoordelijkheidsheffing (32) concernfinancieringsvennootschap (32)
aankoopwaardegarantieverzekering (32)
accountant-administratieconsulent (32)
geneesmiddelenvergoedingssysteem (32)
gelegenheidskledingverhuurbedrijf (33) arbeidsongeschiktheidsverzekering (33)
arbeidsongeschiktheidsvoorziening (33)
elektriciteitsproductiemaatschappij (33)
accountant-administratieconsulent (33)
medewerkerstevredenheidsonderzoek (33)
aankoopwaardegarantieverzekering (33)
onderzeebootbestrijdingsvliegtuig (33) Chloorfluorkoolwaterstofverbinding (34)
diëthyleenglycoldiëthyleenaether (34)
hippopotomonstrosesquippedaliofobie (35)
landbouwmechanisatietentoonstelling (35)
pensioenfondstoetredingsvoorwaarden (35)
meervoudigepersoonlijkheidsstoornis (35)
borderline-persoonlijkheidsstoornis (35)
hottentottententententoonstellingen (35)
elektriciteitsproductiemaatschappij (35)
ultravioletstralingsabsorptiefilter (35)
ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie (37)
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure (37)
zandzeepsodemineraalwatersteenstralen (37)
aansprakelijkheidsverzekeringsuitkering (39)
vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering (40)


Lang, langer, langst

Het werkwoord zandzeepsodemineraalwatersteenstralen (werkwoord ja; ik
zandzeepsodemineraalwatersteenstraal, jij zandzeepsodemineraalwatersteenstraalt, wij zandzeepsodemineraalwatersteenstralen) was jarenlang het allerlangste woord in de dikke van Dale.

Met zijn 37 letters met recht een indrukwekkend lang woord! Het betekent overigens oprotten, opsodemieteren. Sinds 2005 mocht het zelf zandzeepsodemineraalwatersteenstralen uit het woordenboek. ;)

We hebben nog een lijstje met de 10 langste woorden en het allerlangste Nederlandse woord >>


error: Content is protected !!