Les 1: Pestkop

  • Lees ieder woord met de betekenis en daarna de voorbeeldzin eronder.
  • Als je 5 woorden van de les hebt gehad, kijk je of je ze alle 5 nog weet. En aan het eind check je alle woorden nogmaals.
  • Ga dan door naar de bijbehorende oefeningen en doe de Test je Kennis toets.
woordjes leren LES 1

1. aanhoudend = voortdurend
Door het aanhoudende gepest werd ik steeds kwader.

2. aanvankelijk = in het begin
Aanvankelijk kon het me niet zo veel schelen, maar het werd hoe langer hoe vervelender.

3. afkeer = afschuw
Met afkeer hoorde ik steeds weer zijn getreiter aan.

4. berucht = bekend door slechte dingen
Hij was niet alleen bij de leerlingen berucht om zijn acties, maar ook bij de docenten.

5. bravoure = lef, dapperheid
Met bravoure maakte ik uiteindelijk de pestkop duidelijk dat het nu genoeg was.

6. furieus = woedend
Ik reageerde furieus en ik zag dat hij erg schrok.

7. complimenteren = iemand een compliment geven
Ik werd door de meisjes gecomplimenteerd met mijn de manier waarop ik hem op zijn plaats had gezet.

8. daarentegen = in tegenstelling tot
Van de jongens daarentegen hoorde ik niets.

9. aangezien = omdat
Aangezien zij waarschijnlijk zelf bang waren voor de pestkop hielden zij hun mond.

10. aansporen = aanzetten tot
De pestkop spoorde die zogenaamde vrienden ook altijd aan om mee te doen.

11. tafereel = gebeurtenis, vertoning
Na dit heftige tafereel bood de pestkop zijn excuses aan en we zijn nu zelfs vrienden op Insta.

Extra:
in de bres springen = iemand te hulp komen
Eind goed, al goed. Al had ik het wel fijn gevonden als iemand voor me in de bres was gesprongen…


Ken je ze? Ga dan door naar de bijbehorende oefeningen >>.
Om de woordjes goed te leren en te onthouden zijn deze erg belangrijk. Ze stomen je perfect klaar voor de toets.

error: Content is protected !!