Les 10: De slappe lach

  • Lees ieder woord met de betekenis en daarna de voorbeeldzin eronder.
  • Als je 5 woorden van de les hebt gehad, kijk je of je ze alle 5 nog weet.
  • Check aan het eind alle woorden nogmaals.
  • Ga dan door naar de bijbehorende oefeningen en doe de Test je Kennis toets.
woordjes les 10

1. onafgebroken = aan één stuk door
Ollie en ik zaten onafgebroken te giebelen tijdens de les.

2. aanstekelijk = besmettelijk
Het werkte aanstekelijk, want Jochem begon ook steeds meer te lachen.

3. geroezemoes = geluid van stemmen / praten
De meester stoorde zich wel een beetje aan ons geroezemoes.

4. belabberd = beroerd, slecht
Vanmorgen voelde ik me nog belabberd, maar dat was nu helemaal weg.

5. geleidelijk = langzamerhand
Gedurende de ochtend voelde ik me geleidelijk steeds beter.

6. klaarblijkelijk = kennelijk
En nu was ik klaarblijkelijk helemaal opgeknapt.

7. onophoudelijk = zonder ophouden
Al kreeg ik nu wel wat buikpijn van het onophoudelijke gelach.

8. sporadisch = heel af en toe
Het is ook maar sporadisch dat ik het zo te pakken heb.

9. talloos = zeer veel
De meester had ons inmiddels al talloze keren gewaarschuwd.

10. onherroepelijk = onvermijdelijk
Gelukkig ging de bel, want anders hadden we onherroepelijk straf gekregen!

Well done! Weer 10 nieuwe moeilijke woorden rijker.
Klik hier voor de oefeningen van les 10. Daarna gaan we met de Test je Kennis toets kijken of je ze echt kent.

error: Content is protected !!