Oefeningen les 10

Les 10 ging over de slappe lach. Die zouden we eigenlijk vaker moeten hebben, vind je niet?
Met deze oefeningen gaan we in ieder geval zorgen dat je de woordjes goed in je hoofd prent en kunt gebruiken.

Kies het juiste woord

oefeningen les 10

Vul op de stippellijn het ontbrekende woord in, waarbij je keuze maakt uit de woordjes die je in les 10 geleerd hebt.

Probeer in eerste instantie niet naar de woorden erboven te kijken. Raadpleeg die pas als je het niet direct weet.
Neem je tijd en succes!


onafgebroken – aanstekelijk – geroezemoes – belabberd – geleidelijk – klaarblijkelijk – onophoudelijk – sporadisch – talloos – onherroepelijk

1. Doordat ik niet had opgelet in de les, heb ik de toets ……………………… gemaakt.

Antwoord
belabberd

onafgebroken – aanstekelijk – geroezemoes – belabberd – geleidelijk – klaarblijkelijk – onophoudelijk – sporadisch – talloos – onherroepelijk

2. Dat wordt ……………………………. een onvoldoende.

Antwoord
onherroepelijk

onafgebroken – aanstekelijk – geroezemoes – belabberd – geleidelijk – klaarblijkelijk – onophoudelijk – sporadisch – talloos – onherroepelijk

3. Ons ………………………………… gelach heeft dus wel een slecht cijfer veroorzaakt.

Antwoord
onafgebroken

onafgebroken – aanstekelijk – geroezemoes – belabberd – geleidelijk – klaarblijkelijk – onophoudelijk – sporadisch – talloos – onherroepelijk

4. Gelukkig komen onvoldoendes bij mij maar …………………………. voor.

Antwoord
sporadisch

onafgebroken – aanstekelijk – geroezemoes – belabberd – geleidelijk – klaarblijkelijk – onophoudelijk – sporadisch – talloos – onherroepelijk

5. En dat ene slechte cijfer valt in het niet bij mijn ……………………. zevens en achten.

Antwoord
talloze

Zeg het mooier

Vervang in onderstaande zinnen de cursief gedrukte woorden door een van de woordjes die je in deze les geleerd hebt.


1. Als Ollie begint te giebelen dan werkt dat altijd besmettelijk bij mij.

Antwoord
aanstekelijk

2. De leraar hoorde het zachte geluid van stemmen, maar zei er aanvankelijk niets van.

Antwoord
geroezemoes

3. Maar het werd langzamerhand steeds luidruchtiger.

Antwoord
geleidelijk

4. Tot het punt waarop we zonder ophouden zaten te lachen.

Antwoord
onophoudelijk

5. Als dat gebeurt, dan kunnen we kennelijk niet meer stoppen.

Antwoord
klaarblijkelijk

Maak een zin met de woordjes

Gebruik weer zoveel mogelijk woordjes uit deze les om een mooie zin mee te vormen.
Dit waren de woorden:

onafgebroken – aanstekelijk – geroezemoes – belabberd – geleidelijk – klaarblijkelijk – onophoudelijk – sporadisch – talloos – onherroepelijk

Wij hebben ook weer onze best gedaan een lange zin te maken. En ook al slaat ie niet echt ergens op, het is wel weer een mooie geworden. Al zeggen we het zelf dan… En, met gebruikmaking van alle 10 de woorden!

Lange zin met alle woordjes
Ons onafgebroken geroezemoes leidde klaarblijkelijk geleidelijk tot onophoudelijk en aanstekelijk gelach, ondanks talloze waarschuwingen dat we er onherroepelijk uitgestuurd zouden worden, hetgeen belabberd zou zijn en gelukkig slechts sporadisch voorkomt.

Klaar voor de overhoring

Je bent nu meer dan klaar voor de test. Haal jij een 10? Doe de test >>

error: Content is protected !!