Woorden leren onderbouw les 7

Leer onderstaande woorden door ze een aantal keren grondig door te lezen.
Als je denkt dat je ze aardig kent, ga je door naar oefenquiz eronder.


Stap 1: woordjes leren

1. tomeloos = bovenmatig, niet te stuiten
Voorbeeld: Onze tomeloze inzet werd beloond.

2. waarachtig = werkelijk, oprecht
Voorbeeld: Ik weet waarachtig niet waar je het over hebt!

3. alias = ook wel genaamd
Voorbeeld: Willem Holleeder, alias de Neus stond terecht voor een aantal misdrijven.

structureel te laat…

4. structureel = geregeld, fundamenteel
Voorbeeld: Zij komt structureel te laat.

5. epiloog = slotwoord
Voorbeeld: In de epiloog refereerde de schrijver er nog aan.

6. uitweiden = uitvoerig spreken (over bijzaken)
Voorbeeld: De leraar bleef maar uitweiden over de verschillende mogelijkheden.

7. behartigen = goed zorgen voor
Voorbeeld: Deze advocaat behartigt al jaren mijn zaak.

8. vergezellen = begeleiden, mee gaan
Voorbeeld: Ze werd in de rechtszaal vergezeld door haar familie.

9. afgezant = afgevaardigd persoon
Voorbeeld: Een afgezant van de regering bezocht het getroffen gebied.

10. conform = volgens
Voorbeeld: Ik heb altijd gehandeld conform de regelementen.


Stap 2: Oefenen met de woorden

Oefen de woorden van hierboven met de quiz hieronder.


Stap 3: Tijd om te testen!

Hieronder weer twee testen; de eerste test over deze les, de test ernaast over alle woorden die je tot nu toe hebt geleerd. Dus les 1 t/m 7.
Doel: Maak de eerste test totdat je alle vragen goed beantwoord,
De tweede test heeft 15 vragen en het doel is minimaal 12 daarvan juist te beantwoorden.
Succes!

/10

Onderbouw oefeningen

Les 7

Kies de betekenis van het woord

STRUCTUREEL

WAARACHTIG

UITWEIDEN

AFGEZANT

EPILOOG

CONFORM

ALIAS

TOMELOOS

VERGEZELLEN

BEHARTIGEN

/15

Onderbouw oefeningen

Combi les 1 t/m 7

Kies de betekenis van het woord

HARMONIEUS

CATASTROFE

PSEUDONIEM

ONTVANKELIJK

EMPATHIE

ABOMINABEL

ALIAS

WAARDEOORDEEL

BEVREDIGEND

ENERVEREND

ACCORDEREN

UITWEIDEN

HERMETISCH

JARGON

VERBOLGEN

error: Content is protected !!