Woordenlijst groep 7/8

woordenlijst groep 7 en 8

Op deze pagina vind je een woordenlijst met allerlei moeilijke woorden. Deze lijst is gericht op het niveau van kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool. Uiteraard kun je deze lijst ook gebruiken als je al wat ouder bent en merkt dat je wat achter ligt qua woordenschat.

Veel van deze woorden worden gebruikt in de woordenschat lessen die we gemaakt hebben. Die lessen helpen je met leren en oefenen van allerlei ‘moeilijke’ woorden.


Woordenlijst op alfabetische volgorde

A
aalmoes = kleine gift aan een arm persoon
Onderweg naar de stad zat iemand op de grond die vroeg om een aalmoes.

aandoening = een kwaaltje of ziekte waar je last van hebt
Het leek of hij een of andere aandoening had want zijn gezicht zag er wat vreemd uit.

aangezien = omdat
Aangezien zij waarschijnlijk zelf bang waren voor de pestkop hielden zij hun mond.

aanhoudend = voortdurend
Door het aanhoudende gepest werd ik steeds kwader.

aankondiging = bekendmaking
Zo kwam ik laatst een bericht tegen over een aankondiging van de nieuwste Iphone.

aansporen = aanzetten tot
De pestkop spoorde die zogenaamde vrienden ook altijd aan om mee te doen.

aanstekelijk = besmettelijk
Het werkte aanstekelijk, want Jochem begon ook steeds meer te lachen.

aanvankelijk = in het begin
Aanvankelijk kon het me niet zo veel schelen, maar het werd hoe langer hoe vervelender.

abrupt = plotseling, ineens
Onderweg naar huis moest ik abrupt remmen om niet tegen een auto te botsen.

achtereenvolgens = achter elkaar
Daarna deed ze achtereenvolgens drie docenten werkelijk perfect na!

afkeer = afschuw
Met afkeer hoorde ik steeds weer zijn getreiter aan.

afraffelen = iets snel doen waardoor het niet goed gebeurt
Hij was ook bang dat ik mijn huiswerk een beetje afraffel om maar zo snel mogelijk weer op mijn telefoon te kunnen.

allicht = vanzelfsprekend, op z’n minst
En allicht had ik daar wel interesse in…

alom = overal
Hij wordt alom geroemd om zijn vasthoudendheid.

alsmede = en ook
Hij heeft die schoenen in het wit alsmede in het zwart.

althans = tenminste
Althans, ik vond het eigenaardig.

alternatief = iets anders, een andere optie
Het was een mooi alternatief voor de saaie sommetjes die we anders hadden moeten doen.

amusant = grappig, vermakelijk
Voorbeeld: Ze weet het ook altijd op zo’n amusante manier te vertellen.

anekdote = grappig verhaaltje
Iedereen moest lachen om de anekdote over haar grote zus die altijd maar voor de spiegel staat.

articuleren = duidelijk uitspreken
Vervolgens verstond de ober mij niet goed en vroeg me beter te articuleren.

authentiek = echt, origineel
Het was niet zomaar een pizzeria maar een authentiek Italiaans restaurant.


B
baldadig = ondeugend, druk
Gerhard was in een baldadige bui en maakte een grapje over de man.

beamen = bevestigen, zeggen dat je het ermee eens bent
Zelfs de juf beaamde dat het heel goed nagespeeld was.

bedacht zijn op = voorbereid zijn op, rekening houden met
Je moet online altijd bedacht zijn op mensen die niet de waarheid zeggen.

behendig = handig
Daarna stuurde ik mijn fiets behendig tussen de stoep en de auto door.

begaafd = talentvol
Ze is werkelijk een begaafd actrice!

behoeden = beschermen
Mijn snelle handelen behoedde me voor een botsing.

behoedzaam = voorzichtig
Want op internet moet je altijd behoedzaam met je gegevens (je naam, emailadres en zo) omgaan.

behoorlijk = redelijk
De toets ging best behoorlijk.

belabberd = beroerd, slecht
Vanmorgen voelde ik me nog belabberd, maar dat was nu helemaal weg.

belemmeren = verhinderen
Het was echter de luide muziek die hem belemmerde mijn duidelijk uitgesproken woord PIZZA te horen. ;)

berisping = standje
De meester gaf me vanmorgen een berisping omdat ik stiekem op mijn telefoon zat.

berucht = bekend door slechte dingen
Hij was niet alleen bij de leerlingen berucht om zijn acties, maar ook bij de docenten.

bijtijds = op tijd, voordat het te laat is
En gelukkig was ik nu dus bijtijds klaar met leren.

binnenshuis = binnen in een huis
Vooral binnenshuis is de verleiding groot om in mijn kamer op mijn telefoon te zitten.

boordevol = overvol
Hoewel het midden op de dag was, zat het restaurant boordevol klanten.

bravoure = lef, dapperheid
Met bravoure maakte ik uiteindelijk de pestkop duidelijk dat het nu genoeg was.

brunch = een combinatie van een laat ontbijt en een vroege lunch
We hadden laatst een brunch bij de Italiaan.


C
catastrofe = ramp
Nou zou dat inderdaad een catastrofe zijn, alleen al voor al mijn Snapdagen…

charmant = lief, alleraardigst
Een charmante dame vertelde hoe je je kon aanmelden om er zogenaamd eentje gratis te krijgen.

compilatie = verzameling, verzamelwerk
Het is jammer dat niemand het gefilmd heeft, anders hadden we een mooie compilatie van haar typetjes kunnen maken.

complimenteren = iemand een compliment geven
Ik werd door de meisjes gecomplimenteerd met mijn de manier waarop ik hem op zijn plaats had gezet.

consequenties = gevolgen
Deze keer zie ik het door de vingers, maar de volgende keer zal het zeker consequenties hebben.

continu = aan een stuk door
Als ik niet slaap of eet zit ik er eigenlijk continu op.


D
daarentegen = in tegenstelling tot
Van de jongens daarentegen hoorde ik niets.

doneren = schenken
Aangezien ik geen geld had besloot ik de hele inhoud van mijn broodtrommel aan hem te doneren.

doorgaans = meestal, gewoonlijk
Doorgaans maak ik nooit wat bijzonders mee, maar gisteren was anders.

dubieus = omstreden , waarschijnlijk niet goed, twijfelachtig
Ik ben blij dat ik uiteindelijk niet ben ingegaan op deze dubieuze advertentie.

dupe = pineut
Door zijn geklets werd ik de dupe en kreeg ik straf.

dwaalspoor = misleidende aanwijzingen om iemand de verkeerde richting in te sturen
Door dat te zeggen bracht hij me met opzet op een dwaalspoor.


E
egoïstisch = alleen maar aan jezelf denkend
Doe niet zo egoïstisch, geef ons ook wat!

eigenaardig = vreemd, apart
Gisteren maakte ik iets eigenaardigs mee.

empathie = inlevingsvermogen
Ik voelde empathie voor hem en wilde iets doen om hem te helpen.

enerverend = spannend
Het was wel even enerverend toen de uitslag bekend gemaakt werd.

erkentelijk = dankbaar
Hij stelde dat erg op prijs en zei me zeer erkentelijk te zijn voor deze lieve daad.

evenmin = ook niet
Toen het gebeurde moest ik absoluut niet lachen en mijn moeder evenmin.


F
filantroop = weldoener
Nu ben ik geen filantroop en bovendien heb ik zelf ook nauwelijks geld.

formidabel = briljant
Dankzij mijn formidabele stuurkunsten ;) liep het allemaal met een sisser af.

furieus = woedend
Ik reageerde furieus en ik zag dat hij erg schrok.


G
geenszins = absoluut niet
Het ging best oké, maar zo’n hoog cijfer had ik geenszins verwacht.

geestig = grappig
Het was eigenlijk wel geestig.

geldwolf = iemand die altijd op geld uit is
Die geldwolf probeert overal wat aan te verdienen en geeft nooit zomaar wat weg.

geleidelijk = langzamerhand
Gedurende de ochtend voelde ik me geleidelijk steeds beter.

gênant = pijnlijk, als iets zorgt dat je je ongemakkelijk voelt
Maar op het moment zelf vond ik het nogal gênant.

geroezemoes = geluid van stemmen / praten
De meester stoorde zich wel een beetje aan ons geroezemoes.

grondig = door en door, nauwkeurig
Ik had de toets deze keer grondig voorbereid.


H
hectisch = chaotisch
Het was erg hectisch bij de bediening waardoor we wel een half uur moesten wachten om te bestellen.

hilarisch = super grappig
Vooral hoe ze meester Evert nadeed was hilarisch.


I
identiek = volledig hetzelfde
Aangezien mijn bestelling identiek was aan die van mijn zus, wees ik maar naar haar.

immer = altijd
Want het is bij mij immer hetzelfde liedje; te laat beginnen met leren waardoor ik het niet goed genoeg ken.

incident = een vervelende gebeurtenis die plotseling plaatsvindt
Het incident vond plaats waar mijn moeder bij was.

insinueren = beweren, suggereren
Hij insinueerde dat ik geen dag zonder dat ding zou overleven.


K
klaarblijkelijk = kennelijk
En nu was ik klaarblijkelijk helemaal opgeknapt.

kolder = flauwekul
Ik zei hem echter dat hij zijn kolder voor zich moest houden.

kwantiteit = grootte, hoeveelheid
Kwaliteit is beter dan kwantiteit.


L
lariekoek = flauwekul, onzin
Op internet kom je een hoop lariekoek tegen.

legaal = door de wet toegestaan
Sommige berichten zijn niet eens legaal.

louter = slechts
Ze verkochten dus niet louter pizza’s.


M
magnifiek = heel bijzonder, fantastisch
Kortom, het was al met al een magnifiek optreden.

mijns inziens = volgens mij
Dat is mijns inziens niet zo’n goed idee.

misplaatst = ongepast
En dan is het misplaatst als je daar lollig over gaat doen.

moedeloos = zonder vertrouwen dat het goed zal gaan
Weer een onvoldoende! Het is om moedeloos van te worden…

moedwillig = niet per ongeluk, expres
Want ik stel het eigenlijk altijd moedwillig uit tot het laatste moment.


O
onafgebroken = aan één stuk door
Ollie en ik zaten onafgebroken te giebelen tijdens de les.

onderschrijven = beamen, het eens zijn met
Ook dat moet ik inderdaad onderschrijven. Oei, hij heeft wel gelijk…

ongeacht = zonder rekening te houden met
Iedereen was welkom, ongeacht je leeftijd.

ongeschonden = heelhuids, ongedeerd
Gelukkig kon ik ongeschonden verder fietsen.

onherroepelijk = onvermijdelijk
Gelukkig ging de bel, want anders hadden we onherroepelijk straf gekregen!

onophoudelijk = zonder ophouden
Al kreeg ik nu wel wat buikpijn van het onophoudelijke gelach.

ontdaan = van streek
Ik was echter wel wat ontdaan door het voorval.

opgetogen = zeer blij
Ik zag dan ook dat hij opgetogen was dat het net goed was gegaan.

overtreding = klein vergrijp, iets wat niet mag
De automobilist was in overtreding door mij geen voorrang te geven.


P
persiflage = spottende imitatie, iets nadoen op grappige wijze
We lagen allemaal dubbel om de persiflage!

plannen = bedenken wanneer iets zal gebeuren
Maar dit keer had ik alles dus goed gepland.

prioriteit = voorrang
Voortaan geef ik mijn huiswerk toch maar wat meer prioriteit, zeker als ik een toets heb!


R
reddeloos = hopeloos, verloren
De man zag er zo reddeloos uit.

reduceren = beperken, minderen
Misschien is het tijd om die tijd een beetje te reduceren.

resoluut = zonder aarzeling
Mijn moeder was echter resoluut en zei dat ik mijn gegevens niet mocht invullen.


S
scam = een vorm van fraude / oplichting
Later bleek dus inderdaad dat het een scam was.

simpelweg = gewoon
Mijn zus schudde lachend haar hoofd en wees vervolgens simpelweg op de menukaart en stak twee vingers omhoog. Opgelost!

sporadisch = heel af en toe
Het is ook maar sporadisch dat ik het zo te pakken heb.

suggereren = opperen, een suggestie doen
Hij suggereerde dus dat ik onduidelijk sprak.


T
tafereel = gebeurtenis, vertoning
Na dit heftige tafereel bood de pestkop zijn excuses aan en we zijn nu zelfs vrienden op Insta.

talloos = zeer veel
De meester had ons inmiddels al talloze keren gewaarschuwd.

terughoudend = aarzelend, voorzichtig
Ik merkte ook dat ik de rest van de rit wat terughoudend was om hard te fietsen.


U
uitdokteren = bedenken, oplossen
Laat haar maar uitdokteren hoe ze het de ober duidelijk maakt in deze herrie, dacht ik.

V
verbijsterd = stomverbaasd, sprakeloos
Ik weet nog dat we elkaar verbijsterd aankeken.

voldoening = tevredenheid, vreugde
Wist je dat je meer voldoening krijgt van geven dan van nemen?

vrijgevig = als je makkelijk iets weggeeft, gul
Ze is een vrijgevig persoon want ze deelt altijd alles met iedereen.


W
warempel = nota bene
Ik had warempel een 9!

weliswaar = je geeft het toe, maar brengt er ook iets tegenin
Het ging weliswaar goed, maar het had toch ook beter gekund…

wenken = een seintje geven
Hij wenkte nog naar me, alsof hij wilde zeggen: Sorry!error: Content is protected !!